Hoe meld ik me aan?

Aanmeldprocedure

VakantieKind draait op vrijwilligers: zonder hen zouden de vakantieweken niet kunnen plaatsvinden. Ieder jaar melden vrijwilligers zich aan om als leiding mee te gaan tijdens één of meerdere vakantieweken. Dit gebeurt door middel van het online invulformulier.

Het aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier voor vrijwilligers wordt vanaf eind december/begin januari online geplaatst. Na invullen van het formulier krijgen vrijwilligers binnen twee weken een ontvangstbevestiging van de vrijwilligerscoördinator. Er wordt in deze mail nog geen reactie gegeven op de voorkeur van de vrijwilliger.

Selectie

Nieuwe vrijwilligers maken kennis met (enkele personen van) het bestuur op een introductiebijeenkomst. Hierbij wordt gekeken naar of nieuwe vrijwilligers geschikt zijn als leiding en of de vrijwilliger de rol als leiding ziet zitten. In overleg kan tijdens/na dit weekend besloten worden om sommige vrijwilligers niet met VakantieKind mee te laten gaan.

Teamindeling

Zowel oud-vrijwilligers als nieuwe vrijwilligers geven via het formulier aan welke vakantieweken (bij voorkeur twee of meer) hun voorkeur hebben. Ook kunnen vrijwilligers aangeven om met specifieke personen in dezelfde vakantieweek geplaatst te worden. De vrijwilligerscoördinator noteert deze voorkeuren, maar deelt in op basis van ervaring, competenties, persoonlijkheden en man-vrouw verhoudingen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de voorkeuren aangegeven in de aanmeldformulieren. Het kan dus voorkomen dat vrijwilligers niet in de vakantieweek van hun voorkeur worden geplaatst.
Mochten zich meer vrijwilligers aanmelden dan er plaatsen zijn in de teams, zal het team zo ingedeeld worden dat er een evenwichtige groep ontstaat. Hierbij wordt gelet op ervaring, competenties en persoonlijkheden. Het zou dus zo kunnen zijn dat vrijwilligers niet ingedeeld worden, ook al zijn zij wel geschikt als leiding. Zij zullen op de reservelijst geplaatst worden en eventueel alsnog geplaatst worden zodra er een vrijwilliger uitvalt.

Bekendmaking teams

Een voorlopige teamindeling wordt voorafgaand aan het Trainings- en VoorbereidingsWeekend in juni bekend gemaakt. Echter kunnen er altijd nog wijzigingen gemaakt worden in de teams; de vrijwilligerscoördinator streeft ernaar om de teams tijdens het Trainings- en VoorbereidingsWeekend compleet te hebben. Als een team na dat weekend nog niet vol is, kunnen er in overeenstemming met de vrijwilligerscoördinator en de HL tot drie weken voor de vakantieweek nog vrijwilligers aan toegevoegd worden. In dit geval moet het VOG bij aanvang van de vakantieweek in bezit van VakantieKind zijn.
*In de meeste gevallen zullen de HL-en, en in sommige gevallen ook de KookLeiding, van de vakantieweken van tevoren al bekend zijn.

Meld je Aan!

Meld je aan als vrijwilliger